Scheepstimmerwerf Peter Schoutenpeter schouten
Homepage Peter Schouten           Contact           Route 

De bouw van "Den Eerste Snik"


Reizen met een trekschuit van en naar Maassluis

De trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen is een van de mooiste en best gedocumenteerde historische vaarroutes van Zuid Holland. Wat zou er mooier zijn dan in een authentieke trekschuit door dit open landschap langs vlietlanden en boezemlandjes, langs oude gemalen en historische boerderijen te varen? Of te schutten in de Monstersche Sluis en zo de haven van Maassluis te bezoeken?
Het idee om een trekschuit voor personenvervoer en één voor vrachtvervoer te bouwen, is ontstaan als onderdeel van het plan om in Maassluis de historische werf ‘Zorg en Vlijt’ op te richten. Het plan was om daar schepen te bouwen die verwijzen naar de rijke scheepsbouwhistorie van Maassluis. Door planologische belemmeringen kon het plan voor de werf niet worden uitgevoerd en is er een andere oplossing gevonden om de schepen toch te kunnen bouwen.

De Stichting 'Zorg en Vlijt' in Maassluis, die verantwoordelijk is voor het project, heeft zijn wortels diep in de lokale gemeenschap. Peter Schouten uit Kortenhoef werkt ca. 2 jaar als bouwmeester aan het project. Peter Schouten heeft eerst een halfmodel gemaakt naar aanleiding van de uiteindelijke bouwtekeningen. Deze tekeningen zijn gebaseerd op een model uit het Museum op een model uit het Museum Maassluis en bouwtekeningen van trekschuiten die in het Maritiem Museum Rotterdam bewaard worden. De werf heeft ruimte gevonden in een voormalige autoshowroom. Het publiek kan op de werf een kleine expositie bezoeken over trekvaarten, de werf is open van woensdag t/m vrijdag van 10-16 uur.

De schepen moeten het mogelijk maken om – net als in het verleden – met een trekschuit van en naar Maassluis te reizen. Nu de Monstersche Sluis weer in gebruik is, kan die reis beginnen of eindigen in de haven van Maassluis waar de geschiedenis van de sleepvaart tastbaar is. Het weer in ere herstellen van de trekvaartroutes over de vaarten en vlieten tussen Maassluis, Vlaardingen en Delft is een extra reden om met historische trekschuiten te gaan varen.

De bouw van de trekschuit 'Den Eerste Snik' op de eigen website.
 


"Maassluis heeft weer een echte trekschuit"
in de Spiegel der Zeilvaart juli 2021 nr 6

 

Aan de basis van de Maassluise trekschuit of snik staat de Stichting `Zorg en Vlijt'. In 1990 schreef scheepsbouwkundige en modelbouwer J. Ploeg een eerste rapport over de snikschuit als trekschuit voor personen¬vervoer. Maassluis en Vlaardingen waren via een trekvaart al in de zeventiende eeuw aangesloten op het welvarende Delft en Maassluis had zelfs een werf gehad waar de snikken gebouwd werden en waarvan we nog alles weten. In 1695 startte Leendert Hoogendam namelijk met het bouwen van schepen op de werf 'Welvaren'. Leendert hield zijn hele leven nauwkeurig bij wat hij bouwde, voor wie en tegen welke prijs. Zijn handschrift is bewaard gebleven in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Zo is bekend dat hij 19 zeilende snikschuiten bouwde. In het Maritiem Museum in Rotterdam lagen in de archieven nog bouwtekeningen van trekschuiten voor passagiersvervoer. Aan de hand daarvan zou een vrij nauwkeurige reconstructie kunnen worden gemaakt.


Onder de bezielende leiding van scheepstimmerman Peter Schouten bouwde een groep vrijwilligers twee jaar lang aan een natuurgetrouwe trekschuit voor Maassluis. Onlangs ging die te water. Momenteel worden zei de jaagpaarden en menners getraind, terwijl de schippers leren varen met een gejaagd schip van een kleine 12 meter.

>>> Spiegel der Zeilvaart: Maassluis heeft weer een echte trekschuit

terug naar overzicht NIEUWBOUW

Scheepstimmerwerf Peter Schouten in Kortenhoef
 Nieuwbouw & Restauratie van houten schepen

© 2018